Certificeren om te leveren

Om onze producten te mogen leveren, moeten wij aan hoge eisen voldoen voor de exporteurs, de consument en de overheid. Om problemen te voorkomen, moet alles geregistreerd worden en moet het bedrijf via procedures en werkinstructies werken. Verder moeten wij er naar streven zo milieubewust mogelijk te telen en hierin te investeren. Om dit te kunnen garanderen hebben wij ons gecertificeerd voor Global Gap keurmerk dat aangeeft dat de producten van ons bedrijf zijn voortgebracht via een verantwoorde milieubewuste productiemethode. Global Gap is een initiatief van een aantal grote Europese organisaties binnen de voedselproductieketen. Deze groep heeft voorschriften opgesteld voor een goede landbouwkundige praktijk (Gap = Good agricultural practice). Deze voorschriften omvatten minimum aanvaardbare productie-eisen voor de belangrijkste detailhandelsketens in Europa. Dit certificaat hebben wij dus nodig om onze producten te kunnen leveren.

De doelstelling van de Global Gap organisatie is het invoeren van de standaard bij zoveel mogelijk telers en het verwijderen van ondeugdelijke werkwijzen uit de branche. Binnen Global Gap moeten telers kunnen aantonen dat zijn voldoen aan de nationale en internationale wet en dat zij zich willen inspannen voor:

– Het handhaven van het vertrouwen van de consument in de kwaliteit en voedselveiligheid.
– Minimaliseren van schadelijke effecten op het milieu en het beschermen van de natuur.
– Het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
– Het meer doelmatig gebruiken van natuurlijke hulpbronnen.
– Het bevorderen van een verantwoordelijke houding ten opzichte van de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.

Na certificatie worden wij jaarlijks gecontroleerd op het naleven van de voorschriften. Om het certificaat te behouden zijn procedures en werkinstructies opgesteld waaraan Kwekerij Litjens bv en hun medewerkers zich moeten houden.

In het najaar van 2013 hebben ook de assesment voor GRASP (GlobalGAP Risk Assessment on Social Practice), wat vertaald in het Nederlands betekent: Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken met succes doorlopen. Sinds 2019 voldoen ook al onze paprika’s aan de eisen van On the way to Planet Poof.