Energie besparen.

Als modern glastuinbouwbedrijf telen we bijna het hele jaar door. Dit betekent ook jaarrond verwarming van de kassen d.m.v. warmtekrachtkoppelingen (WKK). Een WKK installatie produceert elektriciteit en levert CO2 en warmte. De vrijgekomen warmte wordt geheel gebruikt om onze kassen te verwarmen. Indien er geen warmte vraag is vanuit de kas, wordt de vrijgekomen warmte opgeslagen in een grote warmwatertank. CO2 is een belangrijke groeifactor en wordt na zuivering gebruikt voor de groei van het gewas. De vrijgekomen elektriciteit wordt voor een klein gedeelte gebruikt op ons bedrijf. Het grootste gedeelte wordt teruggeleverd aan het openbare net en wordt in de regio gebruikt. Het werken met WKK installaties op onze bedrijven is hierdoor zeer efficiënt. De basis voor energiebesparing vormen de energiebesparende maatregelen zoals o.a. : rookgascondensor, energiescherm langs de gevel en boven in de kas, extra 2e scherm en een wkk-installatie. Verder is ook onze klimaatcomputer uitgerust met diverse energiebesparende regelingen.

   WKK motor